Squoosh

Hoặc thử một số ví dụ:

Small

Hình ảnh nhỏ hơn có nghĩa là thời gian tải nhanh hơn. Photone có thể giảm kích thước tệp và duy trì chất lượng cao.

silhouette of a large 1.4 megabyte image shrunk into a smaller 80 kilobyte image

Simple

Mở hình ảnh của bạn, kiểm tra sự khác biệt, sau đó lưu ngay lập tức. Cảm thấy phiêu lưu? Điều chỉnh cài đặt cho các tệp thậm chí còn nhỏ hơn.

grid of multiple shrunk images displaying various options

Secure

Lo lắng về sự riêng tư? Hình ảnh không bao giờ rời khỏi thiết bị của bạn vì Photone thực hiện mọi công việc cục bộ.

silhouette of a cloud with a 'no' symbol on top